graphic element Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting graphic element

 Banner 15 jaar samenwerkingsakkoord

graphic element
Welkom op onze website graphic element

  Nieuw
graphic element

Memorandum Sociale bescherming
 

Memorandum Wonen
 

Sociale bescherming
en armoede
Verslag 2012-2013

 

Studiedag 29 april 2014:
Sociale bescherming en armoede

Artikel:
Françoise De Boe en Henk Van Hootegem, Automatische toekenning van rechten als stap naar een grotere effectiviteit van rechten, in Armoede in België - Jaarboek 2014, p. 191-207
 

Nota: Carte médicale et maisons médicales
 

Rechtspraak 'Grondrechten en armoede'
 

Feiten en cijfers
 

Vacature
Medewerk(st)er dienst Tweede Lijn

graphic element

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting evalueert de effectiviteit van de grondrechten van de personen die in moeilijke socio-economische omstandigheden leven: recht op een degelijke huisvesting, recht op energie, recht op de bescherming van het gezinsleven, recht op sociale bescherming, recht op de bescherming van de gezondheid, ...

Het organiseert hiervoor diepgaand overleg tussen de verenigingen waar armen het woord voeren, de OCMW's, de sociale partners, de beroepskrachten van de verschillende sectoren, de administraties, ... Op basis van deze werkzaamheden formuleert het aanbevelingen ten aanzien van de beleidsverantwoordelijken van ons land teneinde de voorwaarden tot uitoefening van de grondrechten te herstellen. Deze aanbevelingen vormen het voorwerp van debat in alle regeringen en parlementen alsook in de adviesorganen (zie opvolging verslag).

Het Steunpunt werd als instrument in de strijd tegen armoede gecreëerd door de federale Staat, de gemeenschappen en gewesten, door een Samenwerkingsakkoord dat ondertekend werd door alle regeringen en goedgekeurd door alle parlementen.

Hulp aan particulieren maakt geen deel uit van de bevoegdheden van het Steunpunt. Er bestaan organisaties en diensten die hen met de nodige expertise kunnen bijstaan.

 

 

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Wenst u geïnformeerd te worden over een evenement dat het Steunpunt organiseert, een nieuwe publicatie van het Steunpunt of een nieuwigheid op de website?
Klik hier en verstuur uw email.

  Zoek Sitemap Privacy Copyright Laatste aanpassing: 16-04-2014
 


Koningsstraat 138, 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 212.31.67 Fax: +32 (0)2 212.30.30 E-mail: armoedebestrijding@cntr.be


Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.