graphic element Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting graphic element

 copyright wauter de tuinkabouter - Jan Bakker - goodsardine.clean - Johny hanging head down from the tree - maav

graphic element
Welkom op onze website graphic element

  Nieuw
graphic element

Basisinkomen-Literatuurlijst

17 oktober
Internationale dag voor de uitroeiing van armoede

Rechtspraak 'Grondrechten en armoede'
EHRM 22 juni 2017, nr. 37931/15, Barnea en Caldararu / Italië

Europese pijler van sociale rechten
Europese Commissie presenteert Europese pijler van sociale rechten
Bijdrage van het Steunpunt aan de raadpleging over de Europese pijler
INGO's Raad van Europa over de Europese pijler

Publicaties
Groupe Agora, La transparence et la transmission des écrits
De kijk van magistraten op armoede

Lopende projecten 2017

Feiten en Cijfers
leefloon
minimumuitkeringen
geletterdheid

Armoedetoets
Armoederapporten
Armoedebarometers

Video 'Non take-up & rechten'
en
didactische handleiding

Vacature
Diensthoofd van de dienst Communicatie (m/v/x)/UNIA

graphic element

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting evalueert de effectiviteit van de grondrechten van de personen die in moeilijke socio-economische omstandigheden leven: recht op een degelijke huisvesting, recht op energie, recht op de bescherming van het gezinsleven, recht op sociale bescherming, recht op de bescherming van de gezondheid, ...

Het organiseert hiervoor diepgaand overleg tussen de verenigingen waar armen het woord voeren, de OCMW's, de sociale partners, de beroepskrachten van de verschillende sectoren, de administraties, ... Op basis van deze werkzaamheden formuleert het aanbevelingen ten aanzien van de beleidsverantwoordelijken van ons land teneinde de voorwaarden tot uitoefening van de grondrechten te herstellen. Deze aanbevelingen vormen het voorwerp van debat in alle regeringen en parlementen alsook in de adviesorganen (zie opvolging verslag).

Het Steunpunt werd als instrument in de strijd tegen armoede gecreëerd door de federale Staat, de gemeenschappen en gewesten, door een Samenwerkingsakkoord dat ondertekend werd door alle regeringen en goedgekeurd door alle parlementen.

Hulp aan particulieren maakt geen deel uit van de bevoegdheden van het Steunpunt. Er bestaan organisaties en diensten die hen met de nodige expertise kunnen bijstaan.
 

Interfederaal Gelijkekansencentrum
 

 

Wenst u geïnformeerd te worden over een evenement dat het Steunpunt organiseert, een nieuwe publicatie van het Steunpunt of een nieuwigheid op de website?
Klik hier en verstuur uw email.

  Zoek Sitemap Privacy Copyright Laatste aanpassing: 20-09-2017
 


Koningsstraat 138, 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 212.31.67 Fax: +32 (0)2 212.30.30 E-mail: armoedebestrijding@cntr.be


Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.