S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

Copyright Wauter de tuinkabouter

Persconferentie

Huurwaarborg: nieuwe wet werkt niet naar behoren

28 oktober 2008


Vorig jaar werd de regeling voor het samenstellen van de huurwaarborg grondig veranderd. Deze wet moet de toegang tot de huurmarkt, en in het bijzonder de toegang tot een huurwaarborg voor iedereen, vereenvoudigen. In het bijzonder mensen met een beperkt inkomen zouden baat hebben bij deze nieuwe huurwetgeving. De wet voorziet ook in een evaluatie na één jaar werking. Een aantal organisaties die voornamelijk minder kapitaalkrachtige huurders ondersteunen (Brusselse Bond voor het Recht op Wonen, Samenlevingsopbouw Brussel, Vlaams Overleg Bewonersbelangen, Solidarités Nouvelles, Belgisch Netwerk Armoedebestrijding), hebben een initiatief van de beleidsverantwoordelijken niet afgewacht en hebben zelf een enquête uitgevoerd bij verschillende sociale diensten, huurdersbonden, … om te zien of deze wet zijn ambities waarmaakt.

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting heeft met interesse dit initiatief gevolgd, en organiseerde een persconferentie om de initiatiefnemers een kanaal te geven om de resultaten van dit onderzoek en hun aanbevelingen aan het brede publiek
en aan de beleidsverantwoordelijken kenbaar te maken.
 

bullet

Gemeenschappelijk persbericht
 

bullet

Inleiding door het Steunpunt
 

bullet

Tekst 'Huurwaarborg: nieuwe wet werkt niet naar behoren' van de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen, Vlaams Overleg Bewonersbelangen, Solidarités Nouvelles, Belgisch Netwerk Armoedebestrijding en Samenlevingsopbouw Brussel
 

bullet

PowerPoint-presentatie
 

bullet

Contactgegevens