S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

franÁais

Opvolging van het negende tweejaarlijkse verslag

 

Een opvolgingsprocedure van het tweejaarlijkse verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede is voorzien in het samenwerkingsakkoord betreffende de bestendiging van het armoedebeleid (art.4). Hieronder vindt u een stand van zaken.
 

Interfederaal Federaal Vlaanderen WalloniŽ Federatie WalloniŽ-Brussel Brussel Hoofdstad Duitstalige Gemeenschap


Interfederaal

 

Federaal

bullet

Netwerk van federale armoedeambtenaren
Het verslag wordt voorgesteld op 17 april 2018.

 

  Vlaanderen

bullet

Permanent Armoedeoverleg (PAO)
Het verslag wordt voorgesteld aan de leden van het Horizontaal PAO op 27 april 2018.

bullet

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)
Het verslag
wordt voorgesteld aan de leden van de Commissie sociale bescherming op de bijeenkomst van 13 maart 2018.

 

WalloniŽ

 

Federatie WalloniŽ-Brussel

 

Brussel Hoofdstad

 

Duitstalige Gemeenschap

 


Voorstelling van het verslag aan andere organisaties

bullet

Belgisch Platform tegen armoede en sociale uitsluiting EU 2020, 6 februari 2018.

bullet

Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique (AVOCATS.BE), 26 maart 2018.

bullet

Platform Mensenrechten, 6 maart 2018.

bullet

Project ĎEnergie en armoedeí, Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie, 23 februari 2018.

bullet

Werkgroep 'Energie & Armoede' (Eandis), 8 februari 2018.