S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

copyright Leolein

 

Enquête over inkomens en leefomstandigheden van dak- en thuislozen en mensen in onwettig verblijf


Dat de leefomstandigheden van dak- en thuislozen en mensen in onwettig verblijf schrijnend zijn, is al langer geweten. Tot nu toe bestond er echter weinig informatie over deze twee groepen die niet in de statistieken bestaan. Ook in de jaarlijkse Europese SILC-enquêtes naar de inkomens en levensomstandigheden van de bevolking worden deze twee groepen niet bevraagd.

Op vraag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting en met steun van de minister van Wetenschapsbeleid en de staatssecretaris van Armoedebestrijding werd een aangepaste enquête uitgevoerd bij 275 dak- en thuislozen en 170 mensen in onwettig verblijf. Het onderzoek werd uitgevoerd door het HIVA met medewerking van het enquêtebureau IPSOS. Voor het eerst zijn de leefomstandigheden van deze twee groepen ‘verborgen armen’ gemeten, op een gelijkaardige manier als bij de rest van de Belgische bevolking.

Op een persconferentie op 3 maart 2011 werden de resultaten van deze bevraging voorgesteld:

bullet

Toespraak Henk Van Hootegem, Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

bullet

Toespraak Sabine Laruelle, minister van Wetenschapsbeleid

bullet

Toespraak Philippe Courard, staatssecretaris voor Armoedebestrijding

bullet

Voorstelling resultaten enquête door Ides Nicaise, HIVA, K.U.Leuven

bullet

Tekst onderzoek

bullet

Powerpointvoorstelling
 

Bijlagen:

bullet

Persbericht

bullet

Uittreksel Federaal Plan Armoedebestrijding

bullet

Lijst onderzoeken Federaal Wetenschapsbeleid

bullet

Aanbevelingen betreffende dakloosheid, Verslag 2008-2009, deel 2, Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

bullet

Lijst van aanbevelingen uit de Jaarverslagen van het Departement Migraties van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
 

Andere interessante bronnen:

bullet

'Onderzoek naar de OCMW-hulpverlening aan dak- en thuislozen', uitgevoerd door Centrum OASeS (Universiteit Antwerpen) en Panel Démographie Familiale (Universiteit Luik) in opdracht van de POD Maatschappelijke Integratie, 2009

bullet

'Thuisloos in Brussel. Brussels armoederapport 2010' van het  Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad

bullet

Documenten van de Europese consensusconferentie over daklozen van 9 en 10 december 2010