S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

copyright moriza

Artikels van de medewerkers van het Steunpunt

 

bullet

Morel Thibault en Van Hootegem Henk. De impact van lokaal woonbeleid. In: Samenleving & Politiek, nr. 7, p. 63-68.
 

bullet

Joseph Mélanie, Blanckaert Christophe et Morel Thibault. Etre pauvre en Belgique au XXIe siècle. In: Politique, nr. 105, september 2018, p. 94-104.
 

bullet

Morel Thibault et Van Hootegem Henk, Les expulsions pour cause d’insalubrité : révélatrices de l’ineffectivité du droit à un logement décent dans les situations de pauvreté ? In: Echos du Logement, nr. 123, juli 2018, p. 56-58.
 

bullet

Stroobants Veerle en Morel Thibault, Huidige wooncrisis heeft perverse effecten op mensen in armoede, In: Knack, 7/06/2018.
 

bullet

Stroobants Veerle en Morel Thibault, Wooncrisis heeft perverse effecten op mensen in armoede, In: Sociaal.Net, 31/5/2018.
 

bullet

Joseph Melanie en Stroobants Veerle, Mensen in armoede doen aan politiek. In: TerZake, nr. 1, 2018, p. 38-40.
 

bullet

Van Hootegem Henk en De Boe Françoise, Waarom mensen in armoede hun rechten niet kunnen realiseren. In: Samenleving en politiek, nr. 10, december 2017, p. 55-62.
 

bullet

Van Hootegem Henk, Het recht op energie: lessen uit een dialoog. In: Oosterlynck Stijn, Raeymaeckers Peter, Coene Jill et al. (red.), Armoede en Sociale Uitsluiting. Jaarboek 2016. Blik op energiearmoede, OASeS, Antwerpen, p. 157-183.
 

bullet

Plovie Magali, Stroobants Veerle, La protection sociale et les services publics contre la pauvreté? In: Politique, nr. 96, september-oktober 2016, p. 76-80.
 

bullet

De Boe Françoise, Historique et contexte du projet. In: ATD Quart Monde, Luttes Solidarités Travail, L’Administration Générale de l’Aide à la Jeunesse (AGAJ), et al., Familles pauvres, soutenir le lien dans la séparation. Dossier pédagogique, Administration Générale de l’Aide à la Jeunesse (AGA), Bruxelles, 2016, p. 4-5.
 

bullet

Plovie Magali, Stroobants Veerle, Services publics, un levier pour les droits de tous ? In: La Revue Nouvelle, nr. 4, juli 2016, p. 6-9.
 

bullet

De Boe Françoise, interviewée par Christine Duquesne, Non-recours aux droits sociaux. In: L’insertion (FeBisp- nr. 108 van 25 maart tot 25 juni 2016), p. 12.
 

bullet

Van Hootegem Henk, Linssen Hilde, Nicaise Ides en Van Cauwenberghe An, Evaluatie en monitoring in armoedebeleid. In: Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement, nr. 2, april-mei-juni 2016, p. 39-45.
 

bullet

Stroobants Veerle en Van Hootegem Henk, Publieke diensten in de strijd tegen armoede. In: Lokaal, juni 2016, p. 22-24.
 

bullet

De Boe Françoise et Van Hootegem Henk, Besoins primaires et survie, droits fondamentaux & dignité humaine. In: L'Observatoire, nr. 84, 2015, p.9-13.
 

bullet

De Boe Françoise et Van Hootegem Henk, Pauvreté et ineffectivité des droits. Non-accès et non-recours aux droits. In: L'Observatoire, nr. 82, 2014, verschenen in februari 2015, p.75-77.
 

bullet

Galand Sophie en Termote Henk, De versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen: impact op armoede. In: Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 3e trimester 2014, p. 1-39.
 

bullet

Termote Henk, Sociale bescherming en armoedebestrijding: trends en evoluties. In: Opbouwwerk Brussel, nr. 112,  december 2014, p. 7-12.
 

bullet

Termote Henk, De impact van de werkloosheidshervorming: een opstap naar de arbeidsmarkt of een weg naar sociale onderbescherming?   In: Over.Werk, nr. 3,  2014, p. 110-120.
 

bullet

Galand Sophie, La dégressivité renforcée des allocations de chômage: quel effet sur la pauvreté?  In: La Revue Nouvelle, nr. 6-7, juni-juli 2014, p. 6-8.
 

bullet

Stroobants Veerle, De ene samenwonende is de andere niet. In: De gids op maatschappelijk gebied, nr.4, april 2014, p. 21-25.
 

bullet

De Boe Françoise en Van Hootegem Henk, Automatische toekenning van rechten als stap naar een grotere effectiviteit van rechten. In: Pannecoucke Isabelle, Lahaye Willy, Vranken Jan en Van Rossem Ronan (eds), Armoede in België - Jaarboek 2014, Academia Press, Gent, 2014, p. 191-207.
 

bullet

De Boe Françoise et Van Hootegem Henk,  L’attribution automatique des droits, un pas vers une plus grande effectivité de ceux-ci. In: Pannecoucke Isabelle, Lahaye Willy, Vranken Jan en Van Rossem Ronan (éds), Pauvreté en Belgique - Annuaire 2014, Academia Press, Gent, 2014, p. 193-209.
 

bullet

Van Hootegem H. en Termote H., Een kijk op de meting van armoede en sociale uitsluiting in België en Vlaanderen. In: Welzijn en zorg in Vlaanderen. Wegwijzer voor de sociale sector 2013-2014, Kluwer, Mechelen, 2013, p. 503-523.
 

bullet

"Recht op wonen afdwingbaar?" Interview met Angela van de Wiel, in Huurdersblad online, nr. 215, juni 2013, p. 21-27.
 

bullet

De Mol Marilène et Stroobants Veerle, Pauvre + jeune adulte + institutionnel... pas de droit à l’erreur. In: L'Observatoire, nr. 74, 2012, p.32-36.
 

bullet

De Mol Marilène, "Mais pourquoi restent-ils dans ce camping?" Une idée des plus-values de l'habitat alternatif pour des personnes pauvres. In: Les Cahiers nouveaux, nr. 84, december 2012, p. 37-39.
 

bullet

De Mol Marilène, Des pistes pour faire avancer le droit au logement en Belgique. In: Housing Rights Watch Newsletter, nr. 4, oktober 2012, p. 5-7.
 

bullet

De Mol Marilène, Moving Forward on the Right to Housing in Belgium, Housing Rights Watch Newsletter, issue 4, october 2012, p. 5-7
 

bullet

Stroobants Veerle en De Mol Marilène, Zorgverlaters: geconfronteerd met een maatschappelijke paradox. In: De Bie Maria, Roose Rudi, Vandenbroeck Michel (red.), Maatschappelijk engagement: een besef van kwetsbaarheid. Liber Amicorum Nicole Vettenburg, Academia Press, Gent, 2012, p. 35-54.
 

bullet

Termote H. en Galand S., Deeltijds leren en werken: een opstap naar de arbeidsmarkt voor maatschappelijk kwetsbare jongeren? In: Over.Werk, jaargang 22, nr. 3, juli-september 2012, p. 52-60.
 

bullet

Termote Henk en Galand Sophie, Deeltijds leren en werken. Springplank naar een duurzame job voor jongeren in armoede? In: Welwijs, jaargang 23, nr. 3, september 2012, p. 14-17.
 

bullet

De Mol Marilène, Formes alternatives de logement : au-delà des murs, l'habitat. In: Echos du logement, nr. 2, août 2012, p. 7 en volgende.
 

bullet

Van Impe Gilles, L'effectivité du droit au logement : une obligation de résultat à charge des pouvoirs publics ? In: Echos du logement, nr. 2, août 2012, p. 39-40.
 

bullet

Sortir d'une institution de l'aide à la jeunesse: ruptures et risques de pauvreté. In: Journal du Droit des Jeunes, nr. 313, maart 2012, p. 9-21.
 

bullet

Stroobants Veerle, Bijzondere jeugdzorg. En dan op zoek naar een plek in de samenleving. In: Alert, jaargang 38, nr. 1, maart 2012,  p. 60-61.
 

bullet

Andries Alexis, Vormt 2010 een mijlpaal in de strijd tegen armoede? In: Brussels Welzijnsnieuws, (Katern armoede), januari-maart 2011, nr. 192, p. 4.
 

bullet

De Boe Françoise, De Mol Marilène, Un cercle vicieux d'inégalités. In: Politique, janvier-février 2011, nr. 68.
 

bullet

Termote Henk, Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. In: Verboven Ann, Morel Carine, Mortelmans Daniëlle e.a. (red.), De kracht van armoede, VDAB, s.d., p. 67-68.
 

bullet

Van Hootegem Henk, Het Steunpunt als instrument voor dialoog en participatie. In: TerZake, Uitgeverij Die Keure, november 2010, p. 47-50.
 

bullet

Galand S, Termote H, Les critères d'emploi convenable : une protection contre l'emploi précaire? In: L'Observatoire, nr. 66, 2010, p. 6-10.
 

bullet

Van Hootegem Henk, Met meer kennis bouwen aan een beleid tegen armoede. In: Stad Gent en OCMW Gent, Het armoederapport 2010. Een jaar na het indicatorenrapport: reflecties over armoede, indicatoren en het beleid, oktober 2010, p. 18-21.
 

bullet

Van Hootegem Henk, Batis Najoua, Water en energie: aandachtspunten in armoedebestrijding - Verslag 2008-2009 van Steunpunt Armoedebestrijding. In: De gids op maatschappelijk gebied, oktober 2010, p. 6-13.
 

bullet

Termote Henk, De Mol Marilène, Dakloosheid. Toneel van een structureel armoedebeleid? In: Alert, jaargang 36, nr. 4, oktober  2010,  p. 31-36.
 

bullet

Termote H. en Galand, S., De passende dienstbetrekking: een achterhaald concept of meer dan ooit bruikbaar?   In: Over.Werk, nr. 3, 2010, p. 110-115.
 

bullet

De Mol Marilène, La justice sociale à l'épreuve des crises. Des nouvelles formes de pauvreté?  In: Salut et Fraternité, nr. 70, juillet-août-septembre 2010, p. 4-5.
 

bullet

Stroobants Veerle, Studieoriëntering: waardering van competenties of versterking van ongelijkheden? In: Welwijs, juni 2010, p. 19-22.
 

bullet

De Boe F., La culture, élément constitutif méconnu de la lutte contre la pauvreté  In: Le Journal de Culture et Démocratie, nr. 21, juin 2010, p. 7.
 

bullet

De Boe F., Delens-Ravier I., Pauvreté et Aide à la Jeunesse: un lien? In: Journal du droit des jeunes, nr. 294, april 2010, p. 24-29.
 

bullet

Van Hootegem Henk, De strijd tegen armoede is een zaak van iedereen. In: TerZake, Uitgeverij Die Keure, maart 2010, p. 7-10.
 

bullet

De Mol Marilène et Termote Henk, Pour une approche préventive et cohérente du sans abrisme. In: L'Observatoire, nr. 64, 2009-2010, p. 123-126.
 

bullet

Devillé Emmanuelle, L'orientation scolaire : valorisation des compétences ou renforcement des inégalités. In: L'Observatoire, nr. 64, 2009-2010, p. 5-9.
 

bullet

Batis Najoua, Van Hootegem Henk, Eau et Énergie : à quand des droits effectifs ? In: Les Échos du Logement, nr. 1, maart 2010, p. 14-20.
 

bullet

Direction générale de l'aide à la jeunesse, ATD Quart Monde, Luttes Solidarités Travail (LST) et Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale, Aide à la Jeunesse: Appel croisé des familles et des professionnels pour une politique qui libère, Groupe Agora, oktober 2009
 

bullet

Van Hootegem Henk, Gevraagd: garanties voor een effectieve toegang tot energie. In: TerZake, Uitgeverij Die Keure, september 2008, p. 16-19.
 

bullet

Van Hootegem Henk, Met armoedepijnpunten naar dialoog. In: Sociaal welzijnsmagazine, Uitgeverij Kluwer, Ragheno Business Park, Motstraat, 30-2800 Mechelen, september 2008, p. 4-7.
 

bullet

De Changy Jordane, Van Hootegem Henk, Énergie : quand le social et l’écologie se rencontrent. In: La Revue Nouvelle, mei-juni 2008, p. 81-87.
 

bullet

Termote Henk, Martin Thierry, De dienstenchequejobs: springplank of valstrik voor mensen in armoede en bestaansonzekerheid?. In: Over.Werk: Tijdschrift van het Steunpunt WSE, Uitgeverij Acco, 2008, nr.1, jaargang 18, p. 90-96.
 

bullet

Clé Ann, Devillé Emmannuelle, Oog voor armoede op de schoolbanken. In: Welwijs, jaargang 19, nr. 1, maart 2008, p. 3-6.
 

bullet

Martin Thierry, Termote Henk, Les emplois titres-services: marche-pied ou chaussetrappe pour les personnes pauvres ? In: L'Observatoire, nr.56, 2007-2008, p. 67-70.
 

bullet

De Boe Françoise, Ruyters Christine, Van Hootegem Henk, Une autre approche des indicateurs de pauvreté en Belgique: La "Recherche-Action-Formation". In: Laffut Michel, Roy Marie-Renée (éds.), Pauvreté et exclusion sociale. Partage d'expériences entre Wallonie et Québec, De Boeck, 2007, p. 192-218.
 

bullet

Nicaise Idesbald, De Boe Françoise,  Combating poverty as a human rights issue in Belgium. Contribution to the Expert Seminar 'Extreme Poverty and Human Rights', United Nations, Geneva 23-24 February 2007.
 

bullet

De Witte Jozef, De Boe Françoise, Gezin en armoede. In: Bulckens Riet, Mortelmans Dimitri, Casman Marie-Thérèse, Simaÿs Caroline, Families in beweging. Een gezinsbeleid op maat? 2007, p. 246-251.
 

bullet

De Boe Françoise, Le lien entre Agora et d’autres démarches de dialogue. In: Agora : un dialogue permanent entre les associations ATD Quart Monde, LST et l' administration. Le premier contact entre une famille et un service de l' aide à la jeunesse. Actes de la journée d' études du 17 octobre 2005, 2007, p. 45-48. 
 

bullet

Martin Thierry, L'abolition de la pauvreté en débat(s). In: Mental'idées, nr.9, 01/2007, p. 8-10.
 

bullet

Termote Henk, Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede. In: Over.Werk Tijdschrift van het Steunpunt WAV, 4/2006, p. 163-180.
 

bullet

Devillé Emmanuelle, Martin Thierry, Termote Henk, Armoede uitbannen: voor een emancipatiebeleid. In: De Gids op maatschappelijk gebied, december 2006, p. 4-11.
 

bullet

Martin Thierry,  Santé et pauvreté : quelle(s) prévention(s) ? In: Hainaut Prévention Info, nr. 5, augustus 2006, p. 1.
 

bullet

Van Hootegem Henk, De Muylder Régis, Vereecken Frank e.a., Another approach to poverty indicators in Belgium. In: Godinot Xavier, Wodon Quentin (ed.), Participatory approaches to attacking extreme poverty. Cases studies led by the International Movement ATD Fourth World, World Bank working paper No. 77, The World Bank, april 2006, p. 107-115.
 

bullet

Devillé Emmanuelle, Schmitz Patricia, L'évaluation de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. In: L'année sociale 2005, p. 257-269.
 

bullet

Devillé Emmanuelle, L'évaluation de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. In: Journal du droit des jeunes, nr. 254, april 2006, p. 9-15.
 

bullet

Devillé Emmanuelle, Martin Thierry, Abolir la pauvreté : pour une politique émancipatrice. In: Politique : Revue de débats, nr. 44, april 2006, p. 58-63.
 

bullet

Butaye Mark, Martin Thierry, Naar herstel van recht op behoorlijke huisvesting. In: Sociaal, november 2004, p. 8-10.
 

bullet

Butaye Mark, Devillé Emmanuelle, Termote Henk, Het recht op maatschappelijke dienstverlening: evaluatie op basis van overleg. In: OCMW-Visies, okt-nov-dec. 2004, p. 59-62.
 

bullet

Martin Thierry, Droit à un logement décent: vaincre l'anémie constitutionnelle. In: Revue nouvelle, nr. 5, mei 2004, p. 15-20. Tevens verschenen in: Echos du logement, nr. 2, april 2004, p. 92-95.
 

bullet

Van Hootegem Henk, Overleg tussen mensen in armoede en hun partners. In: TerZake, Themanummer "Een stem voor iedereen. Interactief beleid met mensen in armoede", Uitgeverij Die Keure, maart 2004, p. 23-24.
 

bullet

Van Hootegem Henk, Participatie in het armoedebeleid. In: Armoede & sociale uitsluiting. Jaarboek 2003, Acco, Leuven/Leusden, 2003, p. 355-368.
 

bullet

Van Hootegem Henk, Devillé Emmanuelle, Participatie van armen op beleidsniveau. Een inbreng vanuit het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. In: Armoede en Participatie. Teksten bij de vormingscursus georganiseerd door Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Vakgroep Sociale Agogiek (Universiteit Gent) & Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen vzw, Academia Press, 2003, p. 73-86.
 

bullet

Adriaensens Ghislaine, Passot Liv, Peña-Casas Ramon, De ondervertegenwoordiging van arme mensen in databanken. In: Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 2e trimester 2003, p. 379-398.
 

bullet

De Boe Françoise, De individuele rechten van de "arme" patiënt. In: Nieuwsbrief Thuiszorg, (Kluwer Uitgevers), jaargang 10, nr. 15, 1-15 september 2003, p. 1-2. Tevens verschenen in:  Nieuwsbrief Gezondheidszorg, (Kluwer Uitgevers), jaargang 20, nr. 15, 1-15 september 2003, p. 2-3.
 

bullet

Hoofdstuk "Participatie in de strijd tegen armoede". In: 10 jaar Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding: Van integratie naar diversiteit, 2003, p. 180-187.
 

bullet

Van Hootegem Henk, De vrouwelijke kant van armoede. In: Wij Vrouwen, oktober-november-december 2002, p. 2-4.
 

bullet

De Boe Françoise, Le libre accès de tous à des soins de qualité. In: Ethica Clinica: Revue francophone d'éthique des soins de santé, 27 september 2002, p. 29-32.
 

bullet

Van Hootegem Henk, In dialoog, 6 jaar na het algemeen verslag over de armoede. In: Welwijs, december 2001, jaargang 12, nr. 4, p. 37-44. 
 

bullet

Van Hootegem Henk, In dialoog over onderwijs en armoede. In: De Katholieke Schoolgids, november 2001, p. 195-207.
 

bullet

Adriaensens Ghislaine, Une recherche-action-formation: construction d'indicateurs avec les personnes vivant dans la pauvreté. In: Approche communautaire de la santé et inégalités sociales: Actes des rencontres européennes, 19-20 oktober 2001, p. 12-13. (Tevens vertaald in het Engels).
 

bullet

Aendenboom Ingrid, Van Menxel Gerard, Een Steunpunt voor een federaal en Europees armoedebeleid? In: Alert, jaargang 26, nr. 1, maart 2000,  p. 25-37.
 

bullet

Aendenboom Ingrid, Tussen "zijn" en "willen". Wat zeggen de armen? In: Armoede & sociale uitsluiting. Jaarboek 1999, Acco, Leuven/Leusden, 1999, p. 277-290.