S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

franÁais

copyright_juswritin_justiceswinging

Rechtspraak 'Grondrechten en armoede'

Het Steunpunt start met de publicatie van rechtspraak over de effectiviteit van rechten van mensen in armoede of bestaansonzekerheid. Het Steunpunt heeft als wettelijke opdracht het evalueren van de effectiviteit van grondrechten van mensen in armoede. Voor hen is de realisatie van vele rechten verre van realiteit. Getuige hiervan de acties van of tegen mensen in armoede bij de hoven en rechtbanken.

Specifiek aan het project van het Steunpunt is dat we beslissingen verzamelen en gratis publiceren over alle grondrechten: huisvesting, bescherming van gezinsleven, gezondheidszorg, arbeid en sociale bescherming, enz. Hiermee willen we twee doelstellingen verwezenlijken: bijdragen aan een evaluatie van de effectiviteit van rechten van mensen in armoede en bijdragen tot een betere toegang tot het gerecht voor mensen in armoede.

Het Steunpunt verzamelt beslissingen die betrekking hebben op de uitoefening van rechten van mensen in armoede. Dit kan gaan over beslissingen waarin iemand klaagt over het niet-respecteren van zijn/haar rechten en gelijk krijgt van de rechtbank. Het kan ook gaan over beslissingen waarbij de persoon zijn/haar gelijk niet behaalt, maar waarin een interessante argumentatie wordt opgebouwd. Tot slot kunnen ook beslissingen aan bod komen die niet rechtstreeks handelen over armoede, maar die toch nuttig kunnen zijn in het kader van de uitoefening van rechten door mensen in armoede.

Andere organisaties publiceren beslissingen pertinent in het licht van het project rechtspraak van het Steunpunt tot bestrijding van armoede.  Ziehier de linken waar u er kennis van kan nemen:
Comitť juridique europťen d'ATD Quart Monde
Unia - Interfederaal Gelijkekansencentrum (criterium vermogen)
Steunpunt SocialEnergie

Een begeleidingscomitť volgt deze werkzaamheden van onderzoek en publicatie van het Steunpunt op. 

De thema's waarin de beslissingen zijn opgenomen, staan op alfabetische volgorde:

bullet

Bedelarij

bullet

Bescherming van het gezinsleven

bullet

Discriminatie

bullet

Energie en water new

bullet

Huisvesting new

bullet

Pensioen new

bullet

Schulden

bullet

Sociale bijstand en maatschappelijke integratie new

bullet

Sociaal handvest van de verzekerde

bullet

Toegang tot de gezondheidszorg

bullet

Toegang tot de rechtbank

bullet

Werkloosheid


 Bedelarij

bullet

Raad van State, 6 januari 2015, X, vzw Ligue des Droits de l'Homme en vzw Luttes, Solidaritťs, Travail t. de stad Namen (regelgeving die bedelarij verbiedt)

bullet

Hof van Beroep Brussel, 26 mei 2010 (kinderen)

bullet

Arbeidsrechtbank Brussel, 15 juni 2006 (ziekteverzekering)


Bescherming van het gezinsleven

bullet

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 16 juli 2015, Akinnibosun t. ItaliŽ (plaatsing van kinderen, familiebanden)

bullet

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 21 januari 2014, Zhou t. ItaliŽ (plaatsing van kinderen, gewone en volle adoptie)

bullet

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 16 februari 2012, Kontsevych t. Ukraine (uithuiszetting, eerlijk proces)

bullet

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 18 december 2008, Saviny t. Oekraine (plaatsing van kinderen)

bullet

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 26 oktober 2006, Wallova en Walla t. Tsjechische Republiek (ongeschikte huisvesting, plaatsing van kinderen)

bullet

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 24 februari 1995, Mc Michael t. Verenigd Koninkrijk (plaatsing van kinderen, toegang tot het dossier)

bullet

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 7 juli 1989, Gaskin t. Verenigd Koninkrijk (plaatsing van kinderen, toegang tot het dossier)

bullet

Hof van Justitie van de Europese Unie, 9 juli 2015 (recht op gezinshereniging, integratievoorwaarden)

bullet

Grondwettelijk Hof, 26 september 2013 (gezinshereniging, maatschappelijke dienstverlening)

bullet

Grondwettelijk Hof, 5 mei 2011 (forfaitaire kinderbijslag bij plaatsing)

bullet

Arbeidsrechtbank Antwerpen, 9 januari 2014 (onwettig verblijf, plaatsing van kinderen)


Discriminatie

bullet

Rechtbank van Eerste Aanleg Namen, 5 mei 2015 (vermogen, huisvesting)

bullet

Rechtbank van Eerste Aanleg Luik, 6 mei 2014 (vermogen, huisvesting)


Energie en water new

Recht op energie

bullet

Menselijke waardigheid

bullet

Europese Commissie voor de Rechten van de Mens, 9 mei 1990, Van Volsem t. BelgiŽ (afsluiting elektriciteit, onmenselijke of vernederende
behandeling) new

bullet

Vrederechtbank Ukkel, 21 april 2010 (afsluiting elektriciteit)
 

bullet

Fout van toeleveraar

bullet

Rechtbank van Eerste aanleg van Hoei, 2 november 2011 (aanmaningsprocedure)

bullet

Vrederechtbank Kortrijk, 10 december 2013 (energie, laattijdige betaling, Burgerlijk Wetboek)

bullet

Vrederechtbank Ukkel, 16 november 2011 (verrijking zonder oorzaak (geen), verplichting tot voorzichtigheid van een energieleverancier)

bullet

Vrederechtbank Elsene, 6 juli 2011 (Electrabel, foute houding, stroombegrenzer)

Recht op water

bullet

Afsluiting water

bullet

Rechtbank van Eerste Aanleg Charleroi, 22 februari 2013 (menselijke waardigheid)

bullet

Vrederechtbank Hamoir, 20 november 2014 (strafbeding)

bullet

Vrederechtbank Hamoir, 16 mei 2013 (vonnis bij verstek)

bullet

Vrederechtbank Fontaine-l'Eveque, 15 oktober 2009 (menselijke waardigheid)
 

bullet

Defecte meter

bullet

Vrederechtbank Ukkel, 30 juni 2014 (corrigerende factuur, toegang tot de watermeter, opnemen watermeter)


Huisvesting new

Alternatieve huisvesting

bullet

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 17 oktober 2013, Winterstein t. Frankrijk (recht op respect voor de woning)

bullet

Europees Comitť voor de Sociale Rechten, 21 maart 2012, Internationale federatie van mensenrechtenligaís (FIDH) t. BelgiŽ (woonwagen)

Discriminatie

bullet

Rechtbank van Eerste Aanleg Namen, 5 mei 2015 (vermogen)

Kwaliteit Ė bewoonbaarheid

Leegstaande gebouwen

bullet

Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel, 11 december 2015 new

Opvang

bullet

Grondwettelijk Hof, 10 oktober 2013 (collectieve rechtsvordering, niet-begeleide minderjarige vluchtelingen)

Recht op wonen

bullet

Principe

bullet

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 9 april 2015, Tchokontio Happi t. Frankrijk (recht op huisvesting) new

bullet

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 16 februari 2012, Kontsevych t. Ukraine (uithuiszetting, eerlijk proces, bescherming van gezinsleven)

bullet

Grondwettelijk Hof, 10 juli 2008 (Vlaamse wooncode, sociale huisvesting)

bullet

Grondwettelijk Hof, 26 juni 2008 (geschreven huurovereenkomst)

bullet

Grondwettelijk Hof, 26 juni 2008 (huurwaarborg)
 

bullet

Middelenverbintenis - resultaatsverbintenis

bullet

Raad van State, 12 februari 2003, Leroy en Postiau (onbewoonbaarverklaring, herhuisvesting)

bullet

Vrederechtbank Ukkel, 16 april 2007 (bezetting zonder recht of titel, uithuiszetting, verplichting tot herhuisvesting)
 

bullet

Illegale bewoning

Samenwoonst

bullet

Grondwettelijk Hof, 10 november 2011 (economisch-financieel voordeel)

Thuislozen

bullet

Europees Comitť voor de Sociale Rechten, 25 oktober 2013, Europese Federatie van Nationale Organisaties die werken met daklozen (FEANTSA) tegen Nederland (daklozen, lokale verankering)

Uithuiszetting

bullet

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 29 mei 2012, Bjedov t. KroatiŽ (recht op eerbiediging van de woning) new

bullet

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 12 oktober 2010, Cofinfo t. France (kraken, gebruik van politiemacht)


Pensioen new

bullet

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 23 april 2002, Larioshina t. Rusland (onmenselijke of vernederende behandeling)


Schulden

bullet

Arbeidsrechtbank Brugge, 10 juni 2013 (collectieve schuldenregeling, budgetstandaard)

bullet

Arbeidsrechtbank Brugge, 26 maart 2012 (collectieve schuldenregeling, budgetstandaard)

bullet

Vredegerecht Antwerpen, 13 maart 2014 (overdracht van schuldvorderingen, kennisgeving van de overdracht)


Sociale bijstand en maatschappelijke integratie new

De POD Maatschappelijke Integratie heeft een analyse gepubliceerd van de rechtsspraak 2012 aangaande het recht op maatschappelijke integratie en het recht op maatschappelijke dienstverlening.

 

Controle van verblijf

bullet

Arbeidsrechtbank Verviers, 28 februari 2012 (maatschappelijke integratie, controle van verblijf)

GeÔndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie

bullet

Arbeidsrechtbank Gent, 6 juni 2008 (leefloon)

Medische hulp

bullet

Hof van Cassatie, 14 oktober 2013 (vreemdeling met wettig verblijf)

bullet

Arbeidshof Brussel, 26 maart 2014

Menselijke waardigheid

bullet

Hof van Cassatie, 9 februari 2009 (recht op sociale bijstand, terugwerkende kracht)

bullet

Arbeidshof Luik, 17 december 2008 (menselijke waardigheid, toegang tot internet)

bullet

Arbeidshof Luik, 4 maart 2008 (toegang tot internet)

bullet

Arbeidsrechtbank Brussel, 25 mei 2009 (FEDASIL, materiŽle hulp)

Opdracht van begeleiding en financiŽle sociale hulp in het kader van toelevering van energie

bullet

Arbeidsrechtbank Brussel, 18 december 2009 (energieschuld)

Prioriteit van het leefloon op andere uitkeringen

bullet

Arbeidsrechtbank Gent,19 juni 2015 (verblijfssubsidie, equivalent leefloon) new


Sociaal handvest van de verzekerde

bullet

Arbeidshof Brussel, 13 september 2007 (informatieplicht)


Toegang tot de gezondheidszorg


Toegang tot de rechtbank

Collectieve rechtsvordering

bullet

Grondwettelijk Hof, 10 oktober 2013 (opvang, niet-begeleide minderjarige vluchtelingen)

Gerechtskosten

bullet

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 12 juli 2007, Stankov t. Bulgarije (eerlijk proces)

bullet

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 12 juni 2007, Bakan t. Turkije (rechtsbijstand)

Handelingsbelang

bullet

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 17 juli 2014, C‚mpeanu t. RoemeniŽ (recht op toegang tot een rechter)

Juridische bijstand

bullet

Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel, 25 januari 2010 (minimaal bedrag rechtsplegingsvergoeding)


Werkloosheid

bullet

Arbeidsrechtbank Oudenaarde, 4 februari 2013 (statuut samenwonende, co-housingproject)