S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

copyright Jeff Epp

Seminarie

De dienstencheques: springplank of valstrik voor mensen in armoede en bestaansonzekerheid?

 

27 mei 2008
Plaats: FOD Sociale Zekerheid - Brussel


Van beleidswege klinkt het meestal dat het dienstenchequestelsel zijn officiële doelstellingen met succes verwezenlijkt. Deze doelstellingen zijn: het creëren van nieuwe werkgelegenheid, voornamelijk voor laaggeschoolde werknemers; het omzetten van zwartwerk in arbeid in loondienst (vooral in de sector van de poetshulp); en het inspelen op individuele, persoonlijke of familiale noden die betrekking hebben op hulp van huishoudelijke aard via buurtwerken - of diensten. Maar bij organisaties op het terrein woedt al langer een debat over de mate waarin die doelstellingen worden gerealiseerd. Meer algemeen stellen zij zich de vraag naar de (meer)waarde van dienstencheques voor zowel werknemers, gebruikers als de hele samenleving. Lees meer...

 

Volledig verslag
 

Programma:

bullet

Inleiding door dagvoorzitter Ides NICAISE, onderzoeksleider bij het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA), voorzitter Beheerscomité van het Steunpunt armoedebestrijding
 

bullet

Krachtlijnen van het hoofdstuk 'dienstencheques' uit het Verslag 2007 van het Steunpunt armoedebestrijding: Emmanuelle DEVILLE en Henk TERMOTE: PowerPoint presentatie
 

bullet

Panel 1: kwaliteit van de arbeid, jobcreatie

bullet

Eric BUYSSENS, directeur studiedienst ABVV Brussel

bullet

Saskia DE BRUYN, coördinatrice buurtdiensten Leren Ondernemen vzw

bullet

Jan HERTOGEN, onderzoeker-socioloog

bullet

Soizic DUBOT, nationaal coördinatrice 'werk, inkomen, opleiding' Vie Féminine

bullet

Koen REPRIELS, stafmedewerker Vlaams Overleg Sociale Economie (VOSEC)

bullet

Sophie ZAMAN, manager Randstad Dienstencheques
 

bullet

Panel 2: financiering/duurzaamheid/toegankelijkheid, private versus publieke dienstverlening

bullet

Johan BLONDE, zaakvoerder Depot Dampoort bvba

bullet

Luca CICCIA, vice-voorzitter van het 'Collectif Solidarité contre l’Exclusion'

bullet

Marie-Caroline COLLARD, directrice van 'Solidarité des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises' (SAW-B)

bullet

Arnaud HENRY, onderzoeker bij 'Centre d’Economie sociale' (CES-Ulg): PowerPoint presentatie

bullet

Lydia HEYLIGEN, diensthoofd seniorenzorg OCMW Hasselt
 

bullet

Afsluitend woord door dagvoorzitter Ides NICAISE


zie ook:
De dienstencheques als wijze van socioprofessionele inschakeling. In: Strijd tegen armoede: Evoluties en perspectieven. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie, december 2007.