S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

copyright by Simon

Studiedag

Sociale bescherming en armoede: om welke redenen zijn  mensen in armoede onderbeschermd ?

 

29 april 2014
Plaats: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Brussel


Sociale bescherming is een grondrecht, essentieel om een menswaardig leven te leiden. Dankzij de sociale zekerheid en de sociale bijstand is dat grondrecht in België in belangrijke mate gerealiseerd. Maar mensen in armoede blijven vaak onderbeschermd. Vanwege hun kwetsbare leefomstandigheden en de overgang van het ene statuut naar het andere, maar ook door de toegenomen druk op de sociale bescherming en de maatregelen om daaraan tegemoet te komen. Hoe kan iemand met een chronische ziekte of handicap, die gebukt gaat onder moeilijke leefomstandigheden of de gevolgen van jarenlange zware arbeid, zijn gezin onderhouden én medische kosten dragen? Welke impact heeft het statuut van samenwonende op het dagelijkse leven van mensen in armoede en op hun sociale bescherming? Hoe kan een laaggeschoolde werknemer die kortlopende contracten afwisselt met periodes van werkloosheid voor zichzelf en zijn gezin een waardig leven opbouwen, zowel vandaag als morgen, wanneer hij gepensioneerd zal zijn?

De studiedag focust op de redenen waarom de meest kwetsbaren vaak onderbeschermd zijn en op de pistes om dat te verhelpen, op de problematiek van het statuut van samenwonende, en op de effecten van de hervorming van de werkloosheidsverzekering.

 

Programma:

bullet

Inleiding door Françoise DE BOE, Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
 

bullet

Panel 1: ‘Armoede en sociale bescherming: zijn mensen in armoede onderbeschermd?’

bullet

Sophie GALAND, Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

bullet

Bea CANTILLON, Professor en directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen

bullet

Rocco VITALI, Directeur van het Forum Bruxellois de lutte contre la pauvreté

bullet

Jean-François NEVEN, Magistraat – Raadsheer bij het Arbeidshof van Brussel, Lector aan de UCL

bullet

Diederik JANSSENS, Coördinator van de vzw Welzijnsschakels
 

bullet

Panel 2: ‘Definities, grenzen en uitdagingen van het statuut samenwonende’

bullet

Veerle STROOBANTS, Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

bullet

Michèle BROUET, Hoofd van de Inspectiedienst van de POD Maatschappelijke Integratie

bullet

Jan BERTELS, Directeur-Generaal van de DG Sociaal Beleid van de FOD Sociale Zekerheid

bullet

Hafida BACHIR, Voorzitster van Vie féminine

bullet

Diane MORAS, Coördinatrice van de vzw Recht Op
 

bullet

Panel 3: ‘De impact van de hervorming van de werkloosheidsverzekering op armoede’

bullet

Henk TERMOTE, Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

bullet

Hendrik NEVEJAN, Secretariaatsmedewerker van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

bullet

Stéphanie STAÏESSE, De Lege Portemonnees, Gents netwerk van vrijwilligers en organisaties dat opkomt voor het recht op waardig werk en inkomen voor iedereen

bullet

Bernard TAYMANS, Voorzitter van de Fédération wallonne des assistants sociaux de CPAS

bullet

Daniel DUMONT, Professor sociale zekerheidsrecht aan de ULB
 

bullet

Vragen uit de zaal aan de studiediensten van de politieke partijen
 

bullet

Afsluitend woord door Henk VAN HOOTEGEM, Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
 

zie ook:
Sociale bescherming en armoede. Verslag 2012-2013

Memorandum Sociale bescherming