S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

copyright Lili Vieira de Carvalho's

Armoede en discriminatie

 

Vandaag wordt extra aandacht besteed aan de relatie tussen discriminatie en armoede, met name door Europese organisaties.

Equinet bereidde een document voor: 'Addressing Poverty and Discrimination: Two Sides of the One Coin' (Armoede en discriminatie bestrijden: twee zijden van eenzelfde medaille). Deze publicatie werd uitgebracht in het kader van 2010, Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Ze bouwt verder op de ervaringen en het werk van de organisaties die zich bezighouden met de bevordering van gelijkheid (equality bodies):
- het inzicht over de relatie tussen armoede en discriminatie uitdiepen
- de beleidsaandacht voor de relatie tussen armoede en discriminatie aanmoedigen en ondersteunen
- de verdere ontwikkeling van specifieke aandacht voor de relatie tussen armoede en discriminatie in het werk van de equality bodies.

De tekst bevat resultaten van een enquête uitgevoerd door Equinet leden, die een mandaat hadden waarbij de discriminatiegrond van socio-economische status inbegrepen was. Er wordt aangetoond hoe armoede en discriminatie types van discriminaties zijn die nauw met elkaar verbonden zijn. Als aanbeveling, geformuleerd op basis van de resultaten van de enquête, wordt voorgesteld om initiatieven te ontwikkelen die toelaten dat equality bodies en andere actoren in het domein van niet-discriminatie en gelijkheid op een effectieve wijze kunnen ingaan op de uitdagingen verbonden met discriminatie/armoede.

In het kader van de doelstellingen Europa 2020 bracht de Europese Commissie in december 2010 een mededeling uit ‘Het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting: een Europees kader voor sociale en territoriale samenhang’. Bijzondere aandacht gaat naar de relatie tussen sociale inclusie en niet-discriminatie in het hoofdstuk over de maatregelen ter bestrijding van armoede en uitsluiting (Hoofdstuk 3.1., sectie ‘Sociale inclusie en discriminatiebestrijding’).
 

Andere interessante bronnen:

bullet

Ingrid Aendenboom, De Europese anti-discriminatierichtlijn en haar omzetting in de Belgische wetgeving. De beschermde criteria “vermogen” en ”sociale afkomst”. In: Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, Armoede - waardigheid - mensenrechten. 10 jaar Samenwerkingsakkoord. Brussel, December 2008, p. 89-94.
 

bullet

Ludo Horemans,  Armoede en discriminatie. In: Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, Armoede - waardigheid - mensenrechten. 10 jaar Samenwerkingsakkoord. Brussel, December 2008, p. 105-110.
 

bullet

David Robitaille, De gerechtelijke opvatting over armoede in canada: onveranderlijke maatschappelijke positie of gewoon een kwestie van wil? In: Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, Armoede - waardigheid - mensenrechten. 10 jaar Samenwerkingsakkoord. Brussel, December 2008, p. 95-104.
 

De website van het Interfederaal Gelijkekansencentrum biedt ook informatie aan over de relatie tussen discriminatie en armoede. Zo leert men bijvoorbeeld dat het aantal meldingen van weigeringen om te verhuren op basis van het inkomen van kandidaten voortdurend toeneemt. Het gaat vooral om mensen die een beroep doen op het OCMW, mensen met een werkloosheidsuitkering en bij uitbreiding mensen zonder arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur die dit type van discriminatie aan het Centrum melden.

Zie de Jaarverslagen Discriminatie/Diversiteit.

Over armoede en discriminatie op de huisvestingsmarkt, consulteer: Diversiteitsbarometer Huisvesting.