S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

FR  DE

In dialoog, zes jaar na het Algemeen Verslag over de Armoede
Eerste tweejaarlijks verslag

juni 2001

Inleiding

Armoede en algemene maatschappelijke tendensen

De dialoog

Zoektocht naar indicatoren

Het recht om een gezin te stichten en het recht op de bescherming van het gezinsleven

Het recht op bescherming van de gezondheid

Arbeid, tewerkstelling, sociale bescherming en inkomen. Het recht op arbeid en sociale bescherming

Recht op onderwijs – basisonderwijs in de Vlaamse Gemeenschap

Balans en perspectieven
 

Bijlagen

Bijlage 1: De Grondrechten

Bijlage 2: Samenwerkingsakkoord

Bijlage 3: Verenigingen Partners van het Algemeen Verslag over de Armoede

Bijlage 4: De structuren van het Samenwerkingsakkoord

Bijlage 5: De Interministeriële Conferentie Sociale Integratie en Sociale Economie

Bijlage 6: Het verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, een verslag naast anderen
 


Deze publicatie bestaat in het Nederlands, het Frans en het Duits.

De kostprijs van deze publicatie bedraagt 7,44 € + 2,73 € verzendingskosten.

U kan ze bestellen bij de Directie Generaal Externe Communicatie:

bullet

door overschrijving op rekeningnummer 679-0014702-55

bullet

per e-mail: shop@belgium.fgov.be

Vermeld duidelijk: "Verslag Armoede 2001", de gewenste taal en het aantal exemplaren.

U kan dit Jaarverslag ook afhalen in hun informatiecentrum, Regentlaan 54, 1000 Brussel, 02/514.08.00. Het Informatiecentrum is van maandag tot vrijdag doorlopend open van 9 tot 16 uur.


Opvolging door de Gewesten, Gemeenschappen en de Federale Staat

 

Om de documenten te bekijken, moet u beschikken over Acrobat Reader versie 3.0 (of hoger). Deze software vindt u gratis op de site van Adobe.