S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

Inleiding

Armoede zoals mensen ze zelf beleven

Het overleg tussen mensen in armoede en hun partners

Het recht op maatschappelijke dienstverlening : vragen voor een evaluatie

Recht op bescherming van de gezondheid

Het recht op arbeid en sociale bescherming : de kwaliteit van de arbeid

Naar het herstel van het recht op een behoorlijke huisvesting

Nationale actieplannen sociale insluiting in het licht van het overleg

Vooruitzichten
 

Bijlage

Samenwerkingsakkoord betreffende de bestending van het armoedebeleid
 


Deze publicatie bestaat in het Nederlands, het Frans en het Duits.

De kostprijs bedraagt 5 € + 1,50 € verzendkosten.

U kan ze bestellen bij de Directie Generaal Externe Communicatie:

door overschrijving op rekeningnummer 679-2003650-18

per e-mail: shop@belgium.fgov.be

Vermeld duidelijk : "In dialoog. Tweejaarlijks verslag - december 2003", de gewenste taal en het aantal exemplaren.

U kan deze publicatie ook afhalen in het Informatiecentrum van de Directie - Generaal Externe Communicatie, open van maandag tot vrijdag, van 9 tot 16 uur:
Directie-Generaal Externe Communicatie - Informatiecentrum
Regentlaan 54 - 1000 Brussel - tel: 02/514 08 00


Opvolging door de Gewesten, Gemeenschappen en de Federale Staat
 

Om de documenten te bekijken, moet u beschikken over Acrobat Reader versie 3.0 (of hoger). Deze software vindt u gratis op de site van Adobe.