S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

franÁais

Volledig verslag
 

Cover

Inhoudstafel

Inleiding

OriŽntatie I: Handelen met kennis van zaken


OriŽntatie II: Een inkomen garanderen dat levensprojecten mogelijk maakt

OriŽntatie III: Fiscaliteit als middel voor sociale cohesie

OriŽntatie IV: Begeleiden naar autonomie

OriŽntatie V: De ouders ondersteunen bij de uitoefening van hun verantwoordelijkheden

OriŽntatie VI: Pedagogische en financiŽle engagementen nemen voor het waarborgen van het recht op onderwijs

OriŽntatie VII: Garanderen van het recht tot deelname, bijdrage en opbouw van cultuur

OriŽntatie VIII: Het bevorderen van de kwaliteit van de arbeid en van een sociale economie

OriŽntatie IX: Socio-economische gezondheidsongelijkheden bestrijden

OriŽntatie X: Een duurzaam huisvestingsbeleid voeren

OriŽntatie XI: Justitie als hefboom voor een daadwerkelijke rechtsbijstand voor iedereen

OriŽntatie XII: Het vormen van beroepskrachten, actoren in de armoedebestrijding

OriŽntatie XIII: Beleidsvoorwaarden in de strijd tegen armoede bewaken


De opvolging

Bijlagen:
Bijlage 1: Lijst van personen die betrokken waren bij de opmaak van het verslag
Bijlage 2: Opvolging van het tweede tweejaarlijkse verslag - december 2003
Bijlage 3: Samenwerkingsakkoord betreffende de bestending van het armoedebeleid


Persconferentie:

bullet

PowerPoint-presentatie
 

bullet

Persbericht

bullet

Toespraak door Jozef De Witte: Het verslag, resultaat van overleg

bullet

Toespraak door FranÁoise De Boe en Henk Van Hootegem: Armoede uitbannen

bullet

Toespraak door Eliane Deproost: De noodzaak van een politieke opvolging van het versla

bullet

Toespraak door Christian Dupont, minister van Maatschappelijke Integratie en voorzitter van de InterministeriŽle Conferentie Maatschappelijke Integratie

bullet

Tussenkomst door Bert Luyts in naam van de verenigingen partners van het Algemeen verslag over de armoede

bullet

Enkele data

bullet

Feiten en cijfers


Deze publicatie bestaat in het Nederlands, het Frans en het Duits.

De kostprijs bedraagt 5 Ä + 2,73 Ä verzendkosten.

U kan ze bestellen bij de Infoshop Kanselarij Eerste Minister:

bullet

door overschrijving op rekeningnummer 679-2003650-18

bullet

per e-mail: shop@belgium.fgov.be

Vermeld duidelijk : "Verslag armoede uitbannen december 2005", de gewenste taal en het aantal exemplaren.

U kan deze publicatie ook afhalen in de Infoshop Kanselarij Eerste Minister.
De Infoshop is
open van maandag tot vrijdag doorlopend van 9 tot 16 uur:

Infoshop Kanselarij Eerste Minister
Regentlaan 54
1000 Brussel
tel: 02/514 08 00


zie ook:

bullet

Opvolging door de Gewesten, Gemeenschappen en de Federale Staat

bullet

Opvolging van het derde Tweejaarlijkse verslag: Stand van zaken van de dialoog met de beleidsverantwoordelijken van de Gewesten, de Gemeenschappen en de federale Staat. Tussentijdse nota, 15 februari 2007.

 

Om de documenten te bekijken, moet u beschikken over Acrobat Reader versie 3.0 (of hoger). Deze software vindt u gratis op de site van Adobe.