S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

franÁais


Verslag armoedebestrijding 2008-2009


 

Het Verslag armoedebestrijding 2008-2009 bevat twee delen:


Deel 1 Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie

Deel 2 Naar een coherente aanpak in de strijd tegen dakloosheid en armoede
  Volledig verslag


Cover

Inhoudstafel

Inleiding

I. Uitoefening van rechten: een parcours met hindernissen

bullet

Inleiding

bullet

1.1. Een betere toegang tot de gezondheidszorg met het OMNIO-statuut?

bullet

1.2. Huurwaarborg: hoe werkelijk de toegang tot de huisvestingsmarkt verlagen?

bullet

1.3. Verhaalbaarheid van de erelonen van de advocaat: naar een betere toegang tot justitie?

bullet

Transversale aanbevelingen

II. StudieoriŽntering: herwaardering van competenties of versterking van ongelijkheden?

III. De criteria van passende dienstbetrekking: een bescherming tegen precaire arbeid?

IV. Energie en water: naar een effectief recht

bullet

Inleiding

bullet

4.1. Naar een effectief recht op energie

bullet

4.2. Naar een effectief recht op water

bullet

Lijst van deelnemers

V. Het verband tussen armoede en bijzondere jeugdzorg: een onderzoek dat tot dialoog oproept

Besluit

Bijlagen

bullet

Bijlage 1: Lijst van personen en organisaties die betrokken waren bij de opmaak van het Verslag

bullet

Bijlage 2: Samenwerkingsakkoord betreffende de bestendiging van het armoedebeleid


Persconferentie:

bullet

Persbericht

bullet

Voorstelling van het verslag 2009 "Verslag armoedebestrijding 2008-2009. Deel 1. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie"

bullet

PowerPoint-presentatie
 


Deze publicatie bestaat in het Nederlands, het Frans en het Duits.

De kostprijs bedraagt 8,86 Ä + 3,10 Ä verzendkosten (behoudens verhoging posttarief).

U kan ze bestellen bij de Infoshop Kanselarij Eerste Minister:

bullet

door overschrijving op rekeningnummer 679-2003650-18

bullet

per e-mail: shop@belgium.fgov.be

Vermeld duidelijk : "Verslag armoedebestrijding 2009-2009 - Deel 1", de gewenste taal en het aantal exemplaren.

U kan deze publicatie ook afhalen in de Infoshop Kanselarij Eerste Minister.
De Infoshop is van maandag tot vrijdag open van 9u tot 11u30 en van 12u tot 16 uur.

Infoshop Kanselarij Eerste Minister
Regentlaan 54
1000 Brussel
tel: 02/514 08 00 Volledig verslag


Persconferentie:

bullet

Persbericht

bullet

Voorstelling van het verslag 2009 "Verslag armoedebestrijding 2008-2009. Deel 2. Naar een coherente aanpak tegen dakloosheid en armoede "

bullet

PowerPoint-presentatie
 

Feiten en cijfers


Deze publicatie bestaat in het Nederlands, het Frans en het Duits.

De kostprijs bedraagt 8,86 Ä + 3,10 Ä verzendkosten (behoudens verhoging posttarief).

Vanaf 19 april zal de gedrukte versie beschikbaar zijn. U kan deze bestellen bij de Infoshop Kanselarij Eerste Minister:

bullet

door overschrijving op rekeningnummer 679-2003650-18

bullet

per e-mail: shop@belgium.fgov.be

Vermeld duidelijk : "Verslag armoedebestrijding 2009-2009 - Deel 2", de gewenste taal en het aantal exemplaren.

U kan deze publicatie ook afhalen in de Infoshop Kanselarij Eerste Minister.
De Infoshop is van maandag tot vrijdag open van 9u tot 11u30 en van 12u tot 16 uur.

Infoshop Kanselarij Eerste Minister
Regentlaan 54
1000 Brussel
tel: 02/514 08 00


zie ook:

bullet

Opvolging door de Gewesten, Gemeenschappen en de Federale Staat

 

Om de documenten te bekijken, moet u beschikken over Acrobat Reader versie 3.0 (of hoger). Deze software vindt u gratis op de site van Adobe.