De verschrikkelijke overstromingen die zich half juli in ons land hebben voorgedaan, hebben er ons op een bijzonder dramatische manier bewust van gemaakt hoe kwetsbaar we zijn voor de gevolgen van de klimaatverandering. Maar er is nog een andere vaststelling: deze natuurramp brengt nog maar eens bestaande ongelijkheden scherper aan het licht. Deze realiteit werd…

Read more Opiniestuk: nadenken over wat na de overstromingen, en niemand aan de kant laten staan

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting heeft deze nota opgemaakt op vraag van zijn Beheerscomité en op suggestie van de federale minister voor Armoedebestrijding, mevrouw Karine Lalieux. Bedoeling is om een interfederaal zicht te geven op de impact van COVID-19 in situaties van armoede en bestaansonzekerheid, indicaties te geven voor indicatoren…

Read more Interfederale nota over de impact van de Covid-19-crisis in situaties van armoede en bestaansonzekerheid