Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting heeft deze nota opgemaakt op vraag van zijn Beheerscomité en op suggestie van de federale minister voor Armoedebestrijding, mevrouw Karine Lalieux. Bedoeling is om een interfederaal zicht te geven op de impact van COVID-19 in situaties van armoede en bestaansonzekerheid, indicaties te geven voor indicatoren…

Read more Interfederale nota over de impact van de Covid-19-crisis in situaties van armoede en bestaansonzekerheid

Het laatste Nieuwsflits van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, met vermelding van zijn verschillende werkzaamheden en publicaties, en als thema, ‘Het behoud van de band tussen ouder en kind bij plaatsing’.

Read more Nieuwsflits 2021 #1

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, “De dialoog, een vruchtbare aanpak in functie van de doeltreffendheid van rechten – Agora, een inspirerend voorbeeld”, maart 2021. Een ervaring van dialoog tussen mensen in grote armoede, vanuit hun verenigingen, en beroepskrachten van de bijzondere jeugdzorg De nota lezen

Read more Nota: Agora, een inspirerend voorbeeld