Een opvolgingsprocedure van het tweejaarlijkse verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede is voorzien in het samenwerkingsakkoord betreffende de bestendiging van het armoedebeleid (art.4). Hieronder vindt u een stand van zaken.

 

Interfederaal   Federaal   Vlaanderen  Wallonië  Federatie Wallonië-Brussel   Brussel Hoofdstad   Duitstalige Gemeenschap


Interfederaal

 

 Federaal

bulletKabinet van de minister Vincent Van Peteghem, Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
Het Verslag werd voorgesteld op 16 februari 2022.

 

 Vlaanderen

bulletHorizontaal Permanent Armoedeoverleg (PAO)
Het Verslag werd op 7 maart 2022 voorgesteld.

 

 Wallonië

 

 Federatie Wallonië-Brussel

 

 Brussel Hoofdstad

 

 Duitstalige Gemeenschap

 


Voorstelling van het Verslag aan andere organisaties

  • Mensenrechtenplatform, 11 januari 2022.
  • Werkgroep ‘Energie en armoede’ (Fluvius), 17 februari 2022.
  • Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020, 18 februari 2022.
  • Actiris, 24 februari 2022.
  • Saamo, 24 februari 2022.
  • ATD Vierde Wereld België, 23 april 2022.