Een opvolgingsprocedure van het tweejaarlijkse verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede is voorzien in het samenwerkingsakkoord betreffende de bestendiging van het armoedebeleid (art.4). Hieronder vindt u een stand van zaken.

 

Interfederaal   Federaal   Vlaanderen  Wallonië  Federatie Wallonië-Brussel   Brussel Hoofdstad   Duitstalige Gemeenschap


Interfederaal

 Federaal

bulletKabinet van de minister Vincent Van Peteghem, Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
Het Verslag werd voorgesteld op 16 februari 2022.

 

 Vlaanderen

bulletHorizontaal Permanent Armoedeoverleg (PAO)
Het Verslag werd op 7 maart 2022 voorgesteld.

bulletSociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)
Het Verslag werd voorgesteld aan de leden van de Commissie sociale bescherming op de bijeenkomst van 1 september 2022.

bulletAdviesraad WVG
Het Verslag zal op 11 oktober 2022 voorgesteld worden.

 Wallonië

 Federatie Wallonië-Brussel

 Brussel Hoofdstad

 Duitstalige Gemeenschap

bulletParlement
Voorstelling van het Tweejaarlijks verslag bij de Commissie voor Sociale zaken en Gezondheid, 22 juni 2022.


Voorstelling van het Verslag aan andere organisaties

  • Mensenrechtenplatform, 11 januari 2022.
  • Werkgroep ‘Energie en armoede’ (Fluvius), 17 februari 2022.
  • Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020, 18 februari 2022.
  • Actiris, 24 februari 2022.
  • Saamo, 24 februari 2022.
  • ATD Vierde Wereld België, 23 april 2022.
  • Werkgroep Armoede en Ecologisch Leven van de Universiteit voor het Maatschappelijk Belang, 14 september 2022.
  • Amnesty International zomer universiteit 2022, 17 september 2022.