Het Belgisch Netwerk is lid van het Europees Netwerk:

  • Europees Netwerk Armoedebestrijding – EAPN
    De Meeûs square 18, 1050 Brussel
    Tel: 02/226 58 50
    E-mail: team@eapn.eu
    Website: www.eapn.eu