Samenstelling :

 • Halise Calikoglu (Attaché Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV))
 • Marc Dallemagne (Rechter in de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel)
 • Fabienne Denoncin (Vrederechter te Châtelet)
 • Jacques Fierens (Professor aan ULG, UCL, UNamur en advocaat)
 • Philippe Favart (Vrederechter te Grâce-Hollogne)
 • Bernard Hubeau (Professor aan Universiteit Antwerpen)
 • Pierre Lefranc (staatsraad)
 • Freek Louckx (Referendaris bij Hof van Cassatie en professor aan VUB)
 • Hugo Mormont (Raadsheer in het Arbeidshof te Luik)
 • Jean-François Neven (Raadsheer in het Arbeidshof te Brussel ; gastdocent aan de rechtenfaculteit van de UCL)
 • Catherine Rijs (Erevrederechter)
 • Dirk Torfs (Raadsheer in het Arbeidshof te Antwerpen)
 • Véronique van der Plancke (Juridisch adviseur bij FDSS, advocate bij de balie van Brussel en wetenschappelijk medewerkster bij het Institut pour la recherche interdisciplinaire en sciences juridiques, JURI, UCL)

 

De installatievergadering vond plaats op 9 september 2013.