S
teunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

français

15 jaar Samenwerkingsakkoord armoedebestrijding

Non take-up van rechten

Waarom vragen mensen in armoede of bestaansonzekerheid de rechten niet waarop ze een beroep kunnen doen? Of waarom verkrijgen ze hun rechten niet wanneer ze ze vragen? De niet-toegang tot en het niet-gebruik van rechten – ook bekend als 'non take-up' - is een fenomeen dat wijder verspreid is dan wordt aangenomen en dat in het bijzonder de meest kwetsbare mensen treft. De redenen hiervoor zijn divers, de oplossingspistes evenzeer.
 

Colloquium (december 2014)

Publicatie 'Armoede en ineffectiviteit van rechten: non-take-up van rechten'

Video en didactische handleiding

Brussels armoederapport over non take-up


Colloquium (december 2014)

Dit colloquium werd georganiseerd ter gelegenheid van het 15-jarige bestaan van het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de strijd tegen armoede. De omschrijving van armoede in termen van mensenrechten vormt het fundamentele principe van dit akkoord. Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting heeft via dit akkoord de opdracht meegekregen om de effectiviteit van deze rechten, onder druk gezet door armoede, te evalueren en om aanbevelingen te formuleren voor het herstel van de voorwaarden voor de uitoefening ervan. Daarom was dit colloquium gewijd aan de niet-toegang tot en het niet-gebruik van rechten.

De doelstelling van het colloquium was om de verschillende oorzaken beter te begrijpen en om oplossingspistes te identificeren. Het colloquium werd georganiseerd met de steun van de Koning Boudewijnstichting.
 

bullet

Het programma
 

bullet

Teksten en presentaties van de sprekers

bullet

Welkomstwoord
*Karl VANLOUWE, Eerste ondervoorzitter van de Senaat
*Françoise DE BOE, Coördinatrice en Henk VAN HOOTEGEM, Adjunct-coördinator van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

bullet

The take-up of benefits: lessons learned from the UK
Paul SPICKER, Professor of Public Policy, Robert Gordon University (Schotland)

bullet

Le non recours par non demande : mise en question de la pertinence de l'offre publique
Pierre MAZET, Chargé d’études à l’Observatoire des non-recours aux droits et services (ODENORE- France)

bullet

Gaten in het net. Onderzoek over de effectiviteit van sociaal-economische rechten in België
Ides NICAISE, Hoofddocent KU Leuven – HIVA / PPW
 

bullet

DVD 'Iedereen beschermd tegen armoede?' van Welzijnszorg vzw
Voor het bestellen van deze DVD of meer informatie over deze campagne kan u terecht op www.welzijnszorg.be
 

bullet

Publicatielijst over het thema: 'Armoede en ineffectiviteit van rechten. Niet-toegang tot en niet-gebruik van rechten'.


Publicatie 'Armoede en ineffectiviteit van rechten: non-take-up van rechten'

De formele erkenning van een recht garandeert niet de effectiviteit ervan. De niet-toegang tot en het niet- gebruik van rechten is een realiteit die meer voorkomt dan algemeen wordt aangenomen en die in het bijzonder de meest kwetsbare mensen treft. Het boek 'Armoede en ineffectiviteit van rechten: non-take-up van rechten' – in coördinatie van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting - wil bijdragen tot een beter begrip van de niet-toegang tot en het niet-gebruik van rechten. De oorzaken zijn meervoudig, de oplossingspistes evenzeer. Het feit dat mensen niet genieten van een recht waarop ze aanspraak kunnen maken, stelt in elk geval de effectiviteit en de relevantie van het publieke aanbod in vraag.
Dit boek bundelt:
• bijdragen van onderzoekers uit verschillende disciplines (geschiedenis, sociologie, economie en recht);
• reflecties van mensen die in situaties van armoede leven;
• reflecties van actoren die een rol hebben in het garanderen van de uitvoering van rechten: publieke en private diensten, administraties, wetgevers en justitiële actoren.
ISBN 978 2 87403 456 5 - te bestellen bij die Keure, 75 euro (exclusief verzendkosten van 5 euro)


Video en didactische handleiding

bullet

Video 'Non take-up & rechten' (juni 2016)

Het Steunpunt en Cera (www.cera.be) hebben een video uitgewerkt
om in debat te kunnen gaan rond het thema van non take-up van rechten in de onderwijsinstellingen voor sociaal werkers en de verschillende organisaties en instellingen die een rol opnemen in de realisatie van de verschillende grondrechten. Een didactische handleiding, opgemaakt door Cera, kan helpen om deze debatten en uitwisselingen vorm te geven.
bullet

Integrale video (23 min)

Nederlandstalige versie

Tweetalige versie (FR-NL)

 

bullet

Deel 1: vaststelling

Nederlandstalige versie

Tweetalige versie (FR-NL)

bullet

Deel 2: oorzaken

Nederlandstalige versie

Tweetalige versie (FR-NL)

bullet

Deel 3: uitwegen

Nederlandstalige versie

Tweetalige versie (FR-NL)

Er is ook een Franstalige versie. De video kan ook op DVD aangevraagd worden bij Cera.

 

bullet

Handleiding

Cera heeft een didactische handleiding uitgewerkt die kan helpen een debat of uitwisseling over non take-up van rechten – samen met de video – te begeleiden.

Wie – in functie van een debat zich nog meer wil informeren over armoede en de strijd tegen armoede, vanuit een invalshoek van de effectieve uitoefening van rechten, kan hiervoor ook de andere webpagina's en publicaties van het Steunpunt raadplegen: het materiaal van het colloquium van december 2014, de verschillende tweejaarlijkse Verslagen met analyses en aanbevelingen over verschillende thema's, de webrubriek rechtspraak, de fiches met 'feiten en cijfers', …


  Brussels armoederapport over non take-up

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn presenteert het thematisch onderdeel van het Brussels armoederapport 2016: 'Inzichten in non take-up van de sociale rechten en in sociale onderbescherming in het Brussels Gewest'.
Problematiek van non take-up van de sociale rechten en sociale onderbescherming van de Brusselaars.


Laatste aanpassing : 04/09/2017