Een opvolgingsprocedure van het tweejaarlijkse verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede is voorzien in het samenwerkingsakkoord betreffende de bestendiging van het armoedebeleid (art.4). Hieronder vindt u een stand van zaken.

 

Interfederaal   Federaal   Vlaanderen  Wallonië  Federatie Wallonië-Brussel   Brussel Hoofdstad   Duitstalige Gemeenschap


Interfederaal

 

 Federaal

bulletNetwerk van federale armoedeambtenaren
Het verslag werd voorgesteld op 10 maart 2020.

 

 Vlaanderen

bulletPermanent Armoedeoverleg (PAO)
Het verslag werd voorgesteld aan de leden van de Commissie sociale bescherming op de bijeenkomst van 6 maart 2020.

bulletSociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)
Het verslag werd voorgesteld aan de leden van de Commissie sociale bescherming op de bijeenkomst van 13 februari 2020.

 

 Wallonië

bulletEconomische, sociale en milieuraad van Wallonië (CESE Wallonie)
Het verslag werd voorgesteld aan de leden van de Commissie sociale actie en integratie, openbare diensten en gezondheid op de bijeenkomst van 3 maart 2020.

 

 

 Federatie Wallonië-Brussel

 

 

 Brussel Hoofdstad

bulletEconomische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Het verslag werd voorgesteld op 5 maart 2020 aan de Commissie Diversiteit, Gelijkheid van Kansen en Armoede en aan de Commissie Economie-Werkgelegenheid-Fiscaliteit-Financiën.

 

 Duitstalige Gemeenschap

 


 Voorstelling van het verslag aan andere organisaties